Thiết kế biệt thự SL1B – SL1C

Phối cảnh mẫu biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
Phối cảnh mẫu biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng trệt biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng trệt biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng 01 biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng 01 biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng 02 biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng 02 biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng 03 biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng 03 biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng áp mái biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng áp mái biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa

 

thiết kế tầng mái biệt thự Song lập SL1B - SL1C an vượng villa
thiết kế tầng mái biệt thự Song lập SL1B – SL1C an vượng villa