Thiết kế biệt thự SL2B

Phối cảnh song lập 2B

Thiết kế mặt bằng tầng trệt biệt thự SL2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng trệt biệt thự SL2B an vượng villa

 

Thiết kế mặt bằng tầng 01 biệt thự song lập 2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng 01 biệt thự song lập 2B an vượng villa

 

Thiết kế mặt bằng tầng 02 biệt thự SL2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng 02 biệt thự SL2B an vượng villa

 

Thiết kế mặt bằng tầng 03 biệt thự SL2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng 03 biệt thự SL2B an vượng villa

 

Thiết kế mặt bằng tầng tum biệt thự SL2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng tum biệt thự SL2B an vượng villa

 

Thiết kế mặt bằng tầng mái biệt thự SL2B an vượng villa
Thiết kế mặt bằng tầng mái biệt thự SL2B an vượng villa